commax-sklep.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia przelądarki.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej - kliknij.

zamknij

 

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego:

 

Zakład Elektroniki Profesjonalnej ALARM-SERVICE Łukasz Gawor

ul. Kamieńskiego 31, 30-644 KRAKÓW


W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

 

 

REGULAMIN

 

I. Definicje

 1. Sprzedający :

Zakład Elektroniki Profesjonalnej ALARM-SERVICE Łukasz Gawor

z siedzibą w Krakowie przy ulicy Heltmana 40, 30-565

adres do korespondencji ul. Kamieńskiego 31, 30-644

w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa zarejestrowany pod numerem 3142/II/90-P

NIP: 944 – 118 – 89 – 60 REGON: 351502244

KONTO BANKOWE:DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. SWIFT : DEUTPLPX

23191010482110243981250001

prowadzący commax-sklep.pl

 

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne.

 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 3. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

 

 

 

 

II. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia..

 4. Realizacja zamówienia Kupującego, płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującegona koncie Sprzedającego.

 

 1. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za obraniem (płatnego przy odbiorze).

 2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

 3. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej SIÓDEMKA

 

Opłata za wysyłkę na terenie Polski  :

 

         22,00 zł brutto - przedpłata

         32,00 zł brutto – pobranie

 

Koszt przesyłek zagranicznych

 

          Ponieważ ceny wysyłki za granice Polski mogą różnić się znacznie ze względu na kraj adresata, wagę

    i gabaryty z kupującym każdorazowo w celu sprecyzowania kosztów przesyłki skontaktuje się nasz konsultant

 

 

 

III. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo formularz niezgodności określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, Konsument powinien przesłać na adres Sprzedającego. Konsument traci uprawnienia wynikające z niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego. (Formularz do pobrania tutaj)

 3. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. (Formularz zwrotu do pobrania tutaj)

 4. Zgodnie z art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają produkty:

  a. o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  b. audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.

 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
  Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu
  commax-sklep.pl, należy je wszystkie wyłączyć

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
  i rzeczowo.